Home / About

เกี่ยวกับเรา About us


Mission ธุรกิจของเราคือใคร

            เราคือผู้ประกอบกิจด้านอาหารเสริมที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของลูกค้าให้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิผลสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราตั้งมั่นว่าเราจะเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าคิดถึงเราเป็นอันดับแรกในเรื่องของผลลัพธ์ ความซื่อตรง ความคุ้มค่า และเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้สุขภาพของลูกค้าของเราดีขึ้น โดยยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นคุณธรรมอันสูงสุด

 

Vision : WonaWell

            เราจะผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างและคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

           

W - Wish ปรารถนา

            แบรนด์ของเราตั้งใจอย่างมากในเลือกสารสกัดทุกตัวในการทำผลิตภัณฑ์ เพื่อปรารถนาให้สุขภาพของทุกคนดีขึ้น

 

O - Original แรกเริ่ม

            แบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกของพวกเรา พวกเราตั้งใจทำและใส่ใจรายละเอียดในทุก ๆ ขั้นตอน

 

N - Natural ธรรมชาติ

            เราตั้งมั่นว่า สารสกัดทุกตัวที่เราใช้ จะต้องเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อให้พลังแห่งธรรมชาติเป็นตัวช่วยให้สุขภาพของทุกคนดีขึ้น

 

A - Advance พัฒนา

            เราสัญญาว่าเราจะตั้งใจ พัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านสินค้า และด้านบริการ

 

W - Won ได้รับรางวัล

            ทุกๆคนที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา พวกเราจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นตั้งแต่เลือกสินค้าเรา เหมือนกับคำว่า ?ชนะไปแล้ว ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม?

 

E - Effective ประสิทธิผล

            ปฏิญาณอันสูงสุดของเราคือ ประสิทธิผล หรือผลลัพธ์ที่ทุกๆคนจะได้รับ นี้คือสิ่งสำคัญสูงสุดของสินค้าเรา

 

L - Life ชีวิตที่ดี

            เราจะทำทุกๆอย่างเพื่อให้ชีวิตของทุกท่านที่เป็นลูกค้าของเรานั้นดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอให้ความรู้        คอนเทนต์ให้ความรู้ หรือให้แพทย์หรือนักวิชาการที่เก่งในด้านนั้นๆมาให้ความรู้

 

L - Loyalty ซื่อสัตย์

            เราสัญญาว่า เราจะซื่อสัตย์ต่อทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา ความคุ้มค่า ความซื่อตรง และความปลอดภัยของลูกค้า เพราะสิ่งเหล่านี้คือความคุณธรรมสูงสุดของพวกเรา